Në emicionin “7 pa 5” shaqet video “Reago Njerëzishëm”

On 28 of November Bledar Zeneli, coordinator and Amarildo Zeneli, “Be a Man” club member participated in the TV show “7 pa 5” in Vizion Plus channel. In this show “Be a Men” club representative had the opportunity to show the example of the positive impact of this program on the youth. Amarildo spoke about his personal experience with the club, speaking about the changes he has had and his engagement in the future. Also part of the show was focused on “16 days of activism” where the TV channel broadcasted the “React as Human” video recorded in Belgrade.

 

Më 28 Nëntor, Bledar Zeneli, koordinatori I Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Amarildo Zeneli, anëtar I klubit “Bëhu Burrë” ishin të ftuar në emisionin telviziv “7 pa 5” tek Vizion Plus. Në këtë emission ata patën mundësinë të tregonin eksperiencat positive që të rinjtë kanë pasur nga program I parandalimit të dhunës I Linjës së Këshillimit. Amarildo foli për eksperiencë e tij personali gjatë këtij projekti, duke folur për ndryshimet sjellore që ai ka pasur si dhe për angazhimin e tij në të ardhmen. Gjithashtu në fokusin e këtij emisioni ishin dhe aktivitetet e Linjë së Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë 16 ditëve të aktivizmit, një ndër këto aktivitete ishtë. Tek “7 pa 5” u shafq video “Reago Njerëzishëm” që klubi “Bëhu Burrë ka realizuar në Beograd.

Takim mes përfaqsuesve të CLMB dhe djemve të rinj të komunitetit Musliman në zonën e Kombinatit

Open Discussion with the youth of Muslim community in Kombinat, Tirana “React as Human, Against Violence”

In the frame of “16 Days of Activism” a meeting was held with young Muslim boys in the area of Kombinat in Tirana. In this meeting participated about 50 young people and was discussed about the campaign “React as humane” and the activities of the club “Be a man”.

 

Në kuadër të “16 ditëve të aktivizmit” u zhvillua një takim mes përfaqsuesve të CLMB dhe djemve të rinj të komunitetit Musliman në zonën e Kombinatit. Në këtë takim ku morën pjesë rreth 50 djem u prezantuatn shërbimet që CLMB ofron në trajtimin dhe sidomos parandalimin e dhunës në familje. Me to u diskutua gjithashtu mbi perceptimet e meshkujve shqipëtar mbi vështje të dhunës dhe barazisë gjinore.

Takim informues dhe sensibilizues me studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale

Ne kuader te “16 dite aktivizem” u zhvillua nje takim informues dhe sensibilizues me studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale mbi rendesine e perfshirjes se burrave dhe djemve ne reduktimin e dhunes me baze gjinore.

Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem sot ne diten nderkombetare per “Eliminimin e Dhunes ndaj Grave”

Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem sot ne diten nderkombetare per “Eliminimin e Dhunes ndaj Grave” ishte pjese e takimit te organizuar me te rinjte dhe mesuesit e Gjimnazit “Abdulla Keta”, ne Shkoze, Tirane.
Ky aktivitet u organizua ne bashkepunim me AWEN-Rrjeti i Fuqizimit te Gruas ne Shqiperi, Shoqata e Grave me Probleme Sociale dhe Linjën e Këshillimit për Gra e Vajza.
Gjithashtu Artisti i merituar Z. Mirush Kabashi ishte sot mes nesh dhe nder te tjera ai u përcolli të rinjve mesazhe rreth rolit të djemve e burrave si partnerë në luftën kundër dhunës në familje.

Dita ndërkombëtare e “Eleminimit të Dhunës kundër Grave”

On 25 November, Open Discussion ëith the youth in a high school of Tirana, “React as Human Against Violence”

Counselling Line for Men and Boys in the International Day for the “Elimination of Violence against Women” was part of the meeting organized by the young people and teachers of the Gymnasium “Abdulla Keta”, in Tirana.
The event was organized in collaboration with AWEN-Empowerment Network of Women in Albania, the Association of Women with Social Problems and Counseling Line for Women and Girls.
The famous Albanian actor Mr. Mirush Kabashi was part of the event and spread messages about the role of men and boys as partners in the fight against domestic violence. In this event participated 50 person, teachers and students of this school.
07Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë ditës ndërkombëtare të “Eleminimit të Dhunës kundër Grave” ishte pjesë e takimit të organizuar nga nxënësit dhe mësuesit e shkollës së mesme të gjimnazit të përgjithshëm “Abdulla Keta” në Tiranë.
Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim me AWEN-Rrjeti I Fuqizimit të Gruas në Shqipëri pjesë e të cilië është edhe Linja e Këshillimit për Grad he Vajza.

Në këtë event ishte I ftuar dhe aktori I shquar z. Mirush Kabashi. Ai foli rreth rolit të meshkujve dhe burrave shqipëtar në shoqëri si dhe llëshoi mesazhe ndërgjegjsuese angazhimin e burrave dhe djemve si partner në luftimin e këtij fenomeni. Në këtë event morrën pjesë rreth 50 persona mes të cilëve mësues e nxënës të shkollës “Abdulla Keta”

Perspective, Challenges and Opportunities

Today we had the pleasure to be invited in the seminar “Perspective, Challenges and Opportunities” by Center ACT for SOCIETY. In this seminar, part of the project “Gender in Youth Work”, funded by the European Commission as part of the Erasmus + program, participated about 30 people from 9 different countries.
During the seminar the coordinator of Linja Këshillimit për Burra dhe Djem presented the services that this organization provides for the reduction of domestic violence, seen from a perspective where the focus is on men and boys. It was presented the work with the perpetrator which is conducted through treatment, the engagement of young people as allies in the prevention of domestic violence and gender transformation and the activities of the Bëhu Burrë club. Also it was discussed about the “Cycle of Violence”.