Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem vijon serinë e workshopeve në shkolla, nëpërmjet projektit ” A real man never hurts a woman”.
Sot, ishim me nxënësit e shkollës Harry Fultz. Gjatë këtij bashkëbisedimi tema ishte: “Njohja dhe shprehja e emocioneve”
Qëllimi i këtij workshopi ishte për t’i njohur emocionet bazë dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen të rinjtë në të shprehurit e emocioneve të caktuara, pasojat dhe marrëdhëniet e tyre.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>