⭐Shpesh herë përtej inatit fshihen një sërë emocione të tjera si zemërimi,frika,faji,turpi dëshpërimi etj.
✅Inati është një emocion dytësor i cili përpiqet të mbulojë emocione të tjera të cilat kamuflohen prej tij. Ajo çfarë është më e rëndësishme ,është të kuptojmë dallimin midis inatit si emocion kundrejt zemërimit si emocion.
⭐Ndonëse shprehimisht mund të kenë të njëjtin kuptim ,ato dallojnë në një pikë.
✅Inati është një ndjesi e cila formohet së brëndëshmi dhe më pas ajo nxit zemërimin i cili në të shumtën e rasteve është lehtësisht i kuptueshëm, nëpërmjet tonit të zërit,mënyrës se si i drejtohemi personit me të cilin jemi të zemëruar,veprimet tona etj.
✅Inati është një ndjesi e cila rrit vazhdimisht mendime dhe ndjesi negative të pabaza kundrejt të tjerëve. P.sh duke patur ndjesi inati kundrejt një personi,automatikisht nxitim formimin e mendimeve të pabaza për të. Po ashtu kjo rrit më tepër inatin i cili ngjitet në nivelin e zemërimit dhe pse jo,zgjon agresivitetin tonë.
29

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>