Iris Luarasi, e ftuar në emisionin televiziv “Mirëmëngjes Shqipëri” ku foli mbi problemet e dhunës në familje

On December 7th, 2016 the director of CLMB was invited in the panel of the program “Good Morning Albania” at Public Broadcaster TVSH to talk about the issue of domestic violence in Albania and the way of engaging men and boys in this fight.

Iris Luarasi, Drejtoresha Ekzekutive e Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem ishte e ftuar në emisionin televiziv “Mirëmëngjes Shqipëri” ku foli mbi problemet e dhunës në familje në Shqipëri dhe shpjegoi se si burrat dhe djemt mund të angazhohen ne luftimin e këtij fenomeni.

Takim informues dhe ndërgjegjesues mbi rëndësinë e përfshirjes së burrave dhe djemve në reduktimin e dhunës me bazë gjinore

– Open Discussion with students of the Journalism and Communication

In the framework of “16 Days of Activism” an informative and awareness meeting was held with students of Journalism and Communication on the importance of the involvement of men and boys in reducing gender-based violence. Different video were shown to the students such as “Success Story”, “React as Human” and “What a real men means”. The event was organized by CLMB in partnership with AWEN network.

 

Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit, me studentët e Gazetarisë, u zhvillua një takim informues dhe ndërgjegjsues mbi rëndësinë e përfshirjes së burrave dhe djemve në reduktimin e dhunës me bazë gjinore. Në këtë takim studentëve, i’u shfaqën video të ndryshme si “Histori suksesi”, “Regao njerzishëm” dhe “Çfarë do të thotë burrë I vërtetë”. Ky event u organizua nga Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem në bashkëpunim me rrjetin AWEN.

Real Men Forum

During November the team worked on the selection of appropriate public figures that would be part of the “Real Men Forum” video. After selecting 5 public figures such as actor, singer, politicians and TV show producers, CLMB recorded a short video. This video was showed during the final event.  The focus of the video is to spread messages related to “React as Human” campaign and also some messages on how to be “A Real Men”. A symbolic ambassador of the campaign statue was given to them. On the 5th December, we published a” Real Men Forum” video campaign. The public figures that gave the message were the following:

Mr. Blendi Klosi – Minister of Social Welfare and Youth

Mr. Erion Veliaj – Mayor of Tirana

Mr. Agron Llakaj – Producer of a humoristic TV Show

Mr. Mirush Kabashi – actor

Big Basta – singer

 

Gjatë muajit nëntor ekipi ka punuar në përzgjedhjen e figurave të duhura publike, që do të jetë pjesë e videos “Real Men Forum”. Pas zgjedhjes 5 figura publike si aktor, këngëtari, politikanë dhe prodhuesit tregojnë TV, CLMB regjistruar një video të shkurtër. Kjo video u tregoi gjatë aktivitetit final. Fokusi i video është për të përhapur mesazhe të lidhura me “Reago si Njeriut” fushatës dhe gjithashtu disa mesazhe si të jetë “A Men Real”. Një ambasador simbolike e statujës fushatës është dhënë atyre. Në dhjetor 5, kemi botuar një “Real Men Forum” fushatë videos. Shifrat publike që i dha mesazhin ishin si më poshtë:

  1. Blendi Klosi – Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
  2. Erion Veliaj – Kryetari i Bashkisë së Tiranës
  3. Agron Llakaj – Prodhues i një TV Show nga humoristike
  4. Mirush Kabashi – aktor
  5. Big Basta – Këngëtar

https://www.facebook.com/pg/KlubiBehuBurre/videos/

Në emicionin “7 pa 5” shaqet video “Reago Njerëzishëm”

On 28 of November Bledar Zeneli, coordinator and Amarildo Zeneli, “Be a Man” club member participated in the TV show “7 pa 5” in Vizion Plus channel. In this show “Be a Men” club representative had the opportunity to show the example of the positive impact of this program on the youth. Amarildo spoke about his personal experience with the club, speaking about the changes he has had and his engagement in the future. Also part of the show was focused on “16 days of activism” where the TV channel broadcasted the “React as Human” video recorded in Belgrade.

 

Më 28 Nëntor, Bledar Zeneli, koordinatori I Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Amarildo Zeneli, anëtar I klubit “Bëhu Burrë” ishin të ftuar në emisionin telviziv “7 pa 5” tek Vizion Plus. Në këtë emission ata patën mundësinë të tregonin eksperiencat positive që të rinjtë kanë pasur nga program I parandalimit të dhunës I Linjës së Këshillimit. Amarildo foli për eksperiencë e tij personali gjatë këtij projekti, duke folur për ndryshimet sjellore që ai ka pasur si dhe për angazhimin e tij në të ardhmen. Gjithashtu në fokusin e këtij emisioni ishin dhe aktivitetet e Linjë së Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë 16 ditëve të aktivizmit, një ndër këto aktivitete ishtë. Tek “7 pa 5” u shafq video “Reago Njerëzishëm” që klubi “Bëhu Burrë ka realizuar në Beograd.

Takim mes përfaqsuesve të CLMB dhe djemve të rinj të komunitetit Musliman në zonën e Kombinatit

Open Discussion with the youth of Muslim community in Kombinat, Tirana “React as Human, Against Violence”

In the frame of “16 Days of Activism” a meeting was held with young Muslim boys in the area of Kombinat in Tirana. In this meeting participated about 50 young people and was discussed about the campaign “React as humane” and the activities of the club “Be a man”.

 

Në kuadër të “16 ditëve të aktivizmit” u zhvillua një takim mes përfaqsuesve të CLMB dhe djemve të rinj të komunitetit Musliman në zonën e Kombinatit. Në këtë takim ku morën pjesë rreth 50 djem u prezantuatn shërbimet që CLMB ofron në trajtimin dhe sidomos parandalimin e dhunës në familje. Me to u diskutua gjithashtu mbi perceptimet e meshkujve shqipëtar mbi vështje të dhunës dhe barazisë gjinore.

Takim informues dhe sensibilizues me studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale

Ne kuader te “16 dite aktivizem” u zhvillua nje takim informues dhe sensibilizues me studentet e Fakultetit te Shkencave Sociale mbi rendesine e perfshirjes se burrave dhe djemve ne reduktimin e dhunes me baze gjinore.

Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem sot ne diten nderkombetare per “Eliminimin e Dhunes ndaj Grave”

Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem sot ne diten nderkombetare per “Eliminimin e Dhunes ndaj Grave” ishte pjese e takimit te organizuar me te rinjte dhe mesuesit e Gjimnazit “Abdulla Keta”, ne Shkoze, Tirane.
Ky aktivitet u organizua ne bashkepunim me AWEN-Rrjeti i Fuqizimit te Gruas ne Shqiperi, Shoqata e Grave me Probleme Sociale dhe Linjën e Këshillimit për Gra e Vajza.
Gjithashtu Artisti i merituar Z. Mirush Kabashi ishte sot mes nesh dhe nder te tjera ai u përcolli të rinjve mesazhe rreth rolit të djemve e burrave si partnerë në luftën kundër dhunës në familje.