Linja Këshillimit për Burra dhe Djem

Linja e Këshillimit për Burra dhe djem është një Organizantë jo-fitimprurese e fokusuar në punen me Burrat dhe Djemt. E themeluar ne vitin 2010 si një organizate drejt barazizë gjinore nga këndvështrimi i meshkujve.

Ne jemi këtu për të ndihmuar Burrat dhe Djemt që kalojnë faza dhe situata të vështira në jetën e tyre.