Stafi i Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem

Stafi ynë është i përbërë nga psikologë, punonjës socialë dhe  avokatë .
PROF.DR. IRIS LUARASI
Drejtore Ekzekutive

M.A. BLEDAR ZENELI
Koordinator Zyre / Këshillues
bledar.zeneli@clmb.al

MSC. ILIR DYRMISHI
Koordinator  Projekti/ Këshillues
ilir.dyrmishi@clmb.al

MSC. VASMIR BOGDANI
Këshillues/ Young Team Leader
vasmir.bogdani@clmb.al

MSC. BENJAMIN SHETA
Këshillues/ Young Team Leader
benjamin.sheta@clmb.al

MSC. OLEN DASHI
Këshillues/ Trajner
olen.dashi@clmb.al

MSC. LEONARD GUNI
Këshillues/ Trajner
leonard.guni@clmb.al

MSC. REDON TAFILAKU
Këshillues/Trajner
redon.tafilaku@clmb.al

MSC. ARTILI MANDRO
Këshillues