Stafi i Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem

Stafi ynë është i përbërë nga psikologë, punonjës socialë dhe  avokatë .
PROF.DR. IRIS LUARASI
Drejtore Ekzekutive

M.A. BLEDAR ZENELI
Koordinator Zyre / Këshillues
[email protected]

MSC. ILIR DYRMISHI
Koordinator  Projekti/ Këshillues
[email protected]

MSC. VASMIR BOGDANI
Këshillues/ Young Team Leader
[email protected]

MSC. BENJAMIN SHETA
Këshillues/ Young Team Leader
[email protected]

MSC. OLEN DASHI
Këshillues/ Trajner
[email protected]

MSC. LEONARD GUNI
Këshillues/ Trajner
[email protected]

MSC. REDON TAFILAKU
Këshillues/Trajner
[email protected]

MSC. ARTILI MANDRO
Këshillues