Stafi i Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem

Stafi ynë është i përbërë nga psikologë, avokatë dhe punonjës socialë.
PROF.DR. IRIS LUARASI
Drejtore Ekzekutive

M.A. BLEDAR ZENELI
Koordinator Zyre / Këshillues
bledar.zeneli@clmb.al

MSC. OLEN DASHI
Koordinator Projekti / Këshillues
olen.dashi@clmb.al

MSC. REDON TAFILAKU
Team Leader / Këshillues
redon.tafilaku@clmb.al

MSC. ARTILI MANDRO
Këshillues

MSC . ERGYS TEMALI
Social Media Specialist
ergys.temali@clmb.al