Linja Këshillimit për Burra dhe Djem

Në numrin e telefonit (04) 2363712
(për të lënë një takim nga e hëna deri të premten nga ora 09:00 deri në oren 17:00
Ose ejani na vizitoni në adresën:
Rr ”Vllazën Huta”Shk 1,Kati 8,Apt 39
(pallati në krah të Avokatit të Popullit