Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem zhvilloj një trajnim me mësues të ciklit 9- vjeçar dhe gjimnaz të Shkollës “Hafiz Ibrahim Dalliu”. Ky trajnim u zhvillua në kuadër të projektit “STOPP- Mbështetja e zbatimit të programeve rehabilituese për autorët e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje”
Në këtë trajnim morën pjesë 30 mësues. Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen më nga afër me shërbimet e ofruara nga Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Linja Kombëtare e Këshillimit për Gra dhe Vajza për rehabilitimin e dhunuesit dhe mbështetjen e viktimave të dhunës. Diferencimi i dhunës ne familje. Të kuptuarit të ciklit të dhunës nga këndvështrimi i dhunuesve. Menaxhimi i vetes dhe nxënësve në situatë krize.
“Projekti STOPP zbatohet si pjesë e programit rajonal të UN Women për dhënien fund të dhunës ndaj grave në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi, financuar nga Bashkimi Evropian.
30
31
33
32
34
35
36
37

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>