In November 25th, the Director of CLMB and CLWG signed the contract with Ministry of Social Welfare for being the National Hotline Center for Victims of Domestic Violence.

The activity was covered from every media in the country and in the event that started officially the 16 days in Albania participated more than 500 hundred people.

04

Më 25 Nëntor, Drejtoresha Ekzekutive e Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Linjës së Këshillimit për Grad he Vajza, nënshkroi me Ministrin e Mirëqënies Rinisë dhe Sporteve  marrëveshjen e Linjës Kombëtare për viktimat e dhunës në familje. Tashmë një numër pa pagesë , 116 117, do të jetë në dispozicion të çdo rasti në nevojë. Ky aktivitet I cili pati një pjesmarrje të madhe përkon me fillimin e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në familje.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>