Linja Këshillimit për Burra dhe Djem

Dita ndërkombëtare e “Eleminimit të Dhunës kundër Grave”

On 25 November, Open Discussion ëith the youth in a high school of Tirana, “React as Human Against Violence”

Counselling Line for Men and Boys in the International Day for the “Elimination of Violence against Women” was part of the meeting organized by the young people and teachers of the Gymnasium “Abdulla Keta”, in Tirana.
The event was organized in collaboration with AWEN-Empowerment Network of Women in Albania, the Association of Women with Social Problems and Counseling Line for Women and Girls.
The famous Albanian actor Mr. Mirush Kabashi was part of the event and spread messages about the role of men and boys as partners in the fight against domestic violence. In this event participated 50 person, teachers and students of this school.
07Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë ditës ndërkombëtare të “Eleminimit të Dhunës kundër Grave” ishte pjesë e takimit të organizuar nga nxënësit dhe mësuesit e shkollës së mesme të gjimnazit të përgjithshëm “Abdulla Keta” në Tiranë.
Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim me AWEN-Rrjeti I Fuqizimit të Gruas në Shqipëri pjesë e të cilië është edhe Linja e Këshillimit për Grad he Vajza.

Në këtë event ishte I ftuar dhe aktori I shquar z. Mirush Kabashi. Ai foli rreth rolit të meshkujve dhe burrave shqipëtar në shoqëri si dhe llëshoi mesazhe ndërgjegjsuese angazhimin e burrave dhe djemve si partner në luftimin e këtij fenomeni. Në këtë event morrën pjesë rreth 50 persona mes të cilëve mësues e nxënës të shkollës “Abdulla Keta”

Bashkë kundër dhunës në familje

Sot Ministrja e Arsimit dhe Sportit znj. Lindita Nikolla morri pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë “Një burrë i vërtet kurrë nuk lëndon një grua”, organizuar nga zyra e Linjës së Këshillimit për Burra.

Në fjalën e saj Ministrja Nikolla u shpreh për një ndërhyrje urgjente në parandalimin e dhunës në familje. Në këtë kuadër Ministrja tha se është e rëndësishme jo vetëm përfshirja e të gjithë faktorëve politikë, por dhe angazhimi i gjithë shoqërisë.

“Kjo plagë që vetëm thellohet çdo ditë kërkon një ndërhyrje urgjente, të gjithë faktorëve politikë-bërës dhe politikë-zbatues. Duhet të rizgjojmë ndërgjegjen kombëtare dhe duhet ta bëjmë sa më parë. Një jetë e humbur për mungesë të përgjegjësive mbrojtëse dhe parandaluese, është një sfidë e humbur për të gjithë ne.” – tha Ministrja Nikolla.

Znj. Nikolla e vuri theksin tek nevoja e ndihmës për një trajtim të specifikuar për fëmijët, viktima të dhunës në familje. Gjithashtu, Ministrja u shpreh se MAS dhe institucionet arsimore do të jenë promotorë të fushatave sensibilizuese për parandalimin e krimit në familje, por dhe se kjo sfidë kërkon një bashkërendim forcash ndërinstitucionale.

“Duhet dhe do të nisim sa më parë një trajtim të specifikuar për fëmijët të cilët janë rritur pa prindër si rrjedhojë e krimit brenda familjes, ku janë bërë dëshmitarë të akteve brutale, dhe jo vetëm. Duhet ti themi ndal me çdo forcë dhe kapacitet këtij virusi të frikshëm që përhapet brez pas brezi dhe duhet ta bëjmë përmes politikave arsimore në çdo shkollë dhe institucion arsimor të vendit tonë. 

Ministria e Arsimit dhe Sportit do të jetë promotore e fushatave sensibilizuese por dhe politikave në zbatim për ç’rrënjosjen e patriarkalizmit, analfabetizmit dhe dhunës verbale për brezat e rinj.

Ne mbetemi të angazhuar, të gjithë së bashku si një skuadër, të rivendosim rendin në ambientet pranë institucioneve arsimore, të zgjerojmë diapazonin e kulturës së brezave të rinj, duke i dhënë jetës vlerën e merituar.

Pa diskutim që situata ekonomike, e vështirë tashmë për vendin tonë, është një ndikues aspak i vogël në rritjen e kriminalitetit, por ne kemi detyrimin prindëror dhe shoqëror që të kontribuojmë për parandalimin e transmetimit të “virusit” të dhunës familjare te brezat e gjeneratës së re” – u shpreh znj. Nikolla.

Tryeza u mbyll me një diskutim të hapur rreth ideve sesi shoqëria civile së bashku me institucionet qeverisëse të mund të hedhin piketat për një plan efektiv dhe te suksesshëm i cili do të ndihmonte vendimmarrjen në parandalimin e këtij fenomeni.

Postuar më: 01 Nëntor 2013

Java e Familjes

14Në kuadër të ” ” Linja Këshillimit për Burra dhe Djem Official& Klubi Bëhu Burrë ishte pjese e aktivitetit i cili u organizua tek pedonalja Tiranë nga Ministria e Mirëqenies dhe Shërbimi Social. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm: ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Blendi Klosi, Kryetari i Bashkisë, Erion Veliaj, si dhe përfaqësues të organizatave dhe vizitorë të ndryshëm.

Gjatë këtij aktiviteti ne shprehëm rëndësinë e përfshirjes së baballarëve nëdhënien e kontributit të tyre për një familje më të lumtur.

Aktivitet argëtues dhe sportiv

“Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem” së bashku me të rinjtë e klubit “Bëhu Burrë” organizuan një aktivitet argëtues dhe sportiv, ku patën mundësinë të socializohen dhe të diskutojnë rreth aktiviteteve të rradhës.

“Counselling for men and boys” together with members of “Be a Man” club, organized a entertaining and sport activity, where they had the opportunity to socialize and discuss next activities.

Iniciativa e Djemve të Rinj

Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem në kuadër të programit “Iniciativa e Djemve të Rinj”, organizoi një trajnim me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës. Gjatë trajnimit u prezantua projekti “Iniciativa e Djemve të Rinj” si dhe shpjegua Manualit M. Bazuar në këtë manual u trajtuan çështje si sfidat me të cilat të rinjt ballafaqohen, koncepti i burrit në shoqërinë tone, barazia gjinore, emocionet, dhuna me bazë gjinore etj. Studentët patën mundësinë gjithashtu të njihen me metodologjinë e përdorimit të Manualit M gjatë implementimit të këtij projekti.

Counseling Line for Men and Boys in the framework of “Young Men Initiative” organized a training with students of the Faculty of Social Sciences at the University of Tirana. Part of the training was the presentation of the project “Young Men Initiative ” as well as an explanation of the Manual M. Based on this manual were addressed issues such as: the challenges that the youth is facing, the concept of men in our society, gender equality, emotions, gender based violence etc. Students also had the opportunity to familiarize themselves with the methodology of using the Manual M during the implementation of this project.