“Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem” së bashku me të rinjtë e klubit “Bëhu Burrë” organizuan një aktivitet argëtues dhe sportiv, ku patën mundësinë të socializohen dhe të diskutojnë rreth aktiviteteve të rradhës.

“Counselling for men and boys” together with members of “Be a Man” club, organized a entertaining and sport activity, where they had the opportunity to socialize and discuss next activities.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>