Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem eshte pjesmarres ne takimin me Bordin Rinor ne Keshillin Bashkiak te Tiranes. Ky takim ka si qellim prezantimin e objektivave strategjike te Drejtorise se Rinise dhe bashkepunimi per te ardhmen.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>