On 25 November, Open Discussion ëith the youth in a high school of Tirana, “React as Human Against Violence”

Counselling Line for Men and Boys in the International Day for the “Elimination of Violence against Women” was part of the meeting organized by the young people and teachers of the Gymnasium “Abdulla Keta”, in Tirana.
The event was organized in collaboration with AWEN-Empowerment Network of Women in Albania, the Association of Women with Social Problems and Counseling Line for Women and Girls.
The famous Albanian actor Mr. Mirush Kabashi was part of the event and spread messages about the role of men and boys as partners in the fight against domestic violence. In this event participated 50 person, teachers and students of this school.
07Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë ditës ndërkombëtare të “Eleminimit të Dhunës kundër Grave” ishte pjesë e takimit të organizuar nga nxënësit dhe mësuesit e shkollës së mesme të gjimnazit të përgjithshëm “Abdulla Keta” në Tiranë.
Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim me AWEN-Rrjeti I Fuqizimit të Gruas në Shqipëri pjesë e të cilië është edhe Linja e Këshillimit për Grad he Vajza.

Në këtë event ishte I ftuar dhe aktori I shquar z. Mirush Kabashi. Ai foli rreth rolit të meshkujve dhe burrave shqipëtar në shoqëri si dhe llëshoi mesazhe ndërgjegjsuese angazhimin e burrave dhe djemve si partner në luftimin e këtij fenomeni. Në këtë event morrën pjesë rreth 50 persona mes të cilëve mësues e nxënës të shkollës “Abdulla Keta”

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>