Për shkak të gjendjes së krijuar nga rreziku i Koronavirusit, është e rëndësishme të ndjekim nismat e marra për të kontribuar në përmirësimin e situatës. Por ne, punojmë online.
Ju mund të na gjeni në kontaktet e mëposhtme:
Celular: +355 67 41 32552
Facebook: Linja Keshillimit per Burra dhe Djem
Skype: Linja Keshillimit per Burra dhe Djem
Hangouts: linjakeshillimitperburra@gmail.com

Ja falenderojmë për mirëkuptimin!
Me respekt,
Stafi i Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem.
#Staysafe

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>