Linja e Keshillimit per Burra dhe Djem sot ne diten nderkombetare per “Eliminimin e Dhunes ndaj Grave” ishte pjese e takimit te organizuar me te rinjte dhe mesuesit e Gjimnazit “Abdulla Keta”, ne Shkoze, Tirane.
Ky aktivitet u organizua ne bashkepunim me AWEN-Rrjeti i Fuqizimit te Gruas ne Shqiperi, Shoqata e Grave me Probleme Sociale dhe Linjën e Këshillimit për Gra e Vajza.
Gjithashtu Artisti i merituar Z. Mirush Kabashi ishte sot mes nesh dhe nder te tjera ai u përcolli të rinjve mesazhe rreth rolit të djemve e burrave si partnerë në luftën kundër dhunës në familje.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>