Linja e Këshillimit për Burra dhe djem është një Organizantë jo-fitimprurese e fokusuar në punen me Burrat dhe Djemt. E themeluar ne vitin 2010 si një organizate drejt barazizë gjinore nga këndvështrimi i meshkujve.

Ne jemi këtu për të ndihmuar Burrat dhe Djemt që kalojnë faza dhe situata të vështira në jetën e tyre.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>