Dhuna Kibernetike është një fenomen relativisht i ri dhe po përhapet me rrezikshmëri shumë të lartë tek të gjithë pasi nëpërmjet rrjeteve sociale apo programeve të ndryshme kompjuterike po nxitet dhunë e cila po rezulton të dërgojë drejt demit ose vuajtjeve fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike dhe duke përfshirë gjithashtu shfrytëzimin e rrethanave, karakteristikave ose dobësive të individit që bie pre e sulmeve kibernetike.
Është shumë e rëndësishme që dhe indiciet minimale të një ngacmimi që ju shqetësojnë ti adresojmë përballë organeve kompetente.
Duhet të jeni të vëmendëshëm ndaj situatave të tilla pasi shpeshherë dhuna kibernetike mund të fillojë në internet, por shpesh përfundon në jetën reale me pasoja shkatërruese për viktimat dhe familjet e tyre.Kërcënimet për dhunë, përndjekje, nxitje për vetëvrasje, tërheqje të fëmijëve për qëllime seksuale… të gjitha mund të rezultojnë në vetëlëndimin e viktimës ose në sulm fizik nga autori fillestar.
7

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>