– Open Discussion with students of the Journalism and Communication

In the framework of “16 Days of Activism” an informative and awareness meeting was held with students of Journalism and Communication on the importance of the involvement of men and boys in reducing gender-based violence. Different video were shown to the students such as “Success Story”, “React as Human” and “What a real men means”. The event was organized by CLMB in partnership with AWEN network.

 

Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit, me studentët e Gazetarisë, u zhvillua një takim informues dhe ndërgjegjsues mbi rëndësinë e përfshirjes së burrave dhe djemve në reduktimin e dhunës me bazë gjinore. Në këtë takim studentëve, i’u shfaqën video të ndryshme si “Histori suksesi”, “Regao njerzishëm” dhe “Çfarë do të thotë burrë I vërtetë”. Ky event u organizua nga Linja e Këshillimit për Burra dhe Djem në bashkëpunim me rrjetin AWEN.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>