On 28 of November Bledar Zeneli, coordinator and Amarildo Zeneli, “Be a Man” club member participated in the TV show “7 pa 5” in Vizion Plus channel. In this show “Be a Men” club representative had the opportunity to show the example of the positive impact of this program on the youth. Amarildo spoke about his personal experience with the club, speaking about the changes he has had and his engagement in the future. Also part of the show was focused on “16 days of activism” where the TV channel broadcasted the “React as Human” video recorded in Belgrade.

 

Më 28 Nëntor, Bledar Zeneli, koordinatori I Linjës së Këshillimit për Burra dhe Djem dhe Amarildo Zeneli, anëtar I klubit “Bëhu Burrë” ishin të ftuar në emisionin telviziv “7 pa 5” tek Vizion Plus. Në këtë emission ata patën mundësinë të tregonin eksperiencat positive që të rinjtë kanë pasur nga program I parandalimit të dhunës I Linjës së Këshillimit. Amarildo foli për eksperiencë e tij personali gjatë këtij projekti, duke folur për ndryshimet sjellore që ai ka pasur si dhe për angazhimin e tij në të ardhmen. Gjithashtu në fokusin e këtij emisioni ishin dhe aktivitetet e Linjë së Këshillimit për Burra dhe Djem gjatë 16 ditëve të aktivizmit, një ndër këto aktivitete ishtë. Tek “7 pa 5” u shafq video “Reago Njerëzishëm” që klubi “Bëhu Burrë ka realizuar në Beograd.

There are no comments yet.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>